Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Powitanie noweg proboszcza - Sercanie Płaszów 2024
Pożegnanie księży - Sercanie Płaszów 2024
Zakończenie roku szkolnego 2024 - Sercanie Płaszów
Festyn parafialny - wiosna 2024 - Sercanie Płaszów
Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 2024 - Sercanie Płaszów
Boże Ciało 2024 - Sercanie Płaszów
Bierzmowanie 2024 - Sercanie Płaszów
Koncert pieśni maryjnych 2024 - Sercanie Płaszów
Majówka Matecznika - Sercanie Płaszów 2024
Pierwsza Komunia Święta 2024 - Sercanie Płaszów
Imieniny ks. Wojciecha - Sercanie Płaszów 2024
Zwiastowanie 2024 - Sercanie Płaszów
Wielki Piątek 2024 - Sercanie Płaszów 2024
Zwiastowanie 2024 - Sercanie Płaszów
Wielki Piątek 2024 - Sercanie Płaszów 2024
Wielki Czwartek 2024 - Sercanie Płaszów
Droga Krzyżowa ulicami Płaszowa - Sercanie Płaszów 2024
Niedziela Palmowa - Sercanie Płaszów 2024
Powitenie proboszcza 2024
Powitanie nowego gospodarza
...i oficjalne objęcie urzędu
Pożegnanie księży 2024
Pożegnanie księży
...ks. Zenona, ks. Jana i ks. Wojciecha
Zakońcxzenie roku szkolnego 2024
Zakończenie roku szkolnego
Nowi ministranci
Festyn parafialny
Festyn parafialny
Talenty, które mamy...
Odpust NSPJ 2024
Odpust Parafialny 2024
oraz jubileusz 25 lat kapłaństwa
ks. proboszcza
Boże Ciało 2024
Boże Ciało 2024
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
Bierzmowanie 2024
Bierzmowanie 2024
„Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”
Koncert pieśni maryjnych
Koncert pieśni maryjnych
„Ave Maria...”
Matecznik 2024-05-22
Majówka Matecznika
w ogrodzie klasztornym
Pierwsza Komunia 2024
Pierwsza Komunia Święta
maj 2024 r
Wojciecha 2024
Imieniny ks. Wojciecha
...i pana kościelnego Wojciecha
Fatima 2024
Fatima 2024
Pielgrzymka do Portugalii
Zenona 2024
Święty Zenon z Werony
- rybak dusz
Zwiastowanie 2024
Zwiastowanie 2024
Dzień Świętości Życia
Wielki Piątek 2024
Wielki czwartek 24
Wielki Czwartek 2024
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Droga Krzyżowa ulicami 2024
Niedziela Palmowa 2024
poświęcenie palm
i uroczysta Msza Św.

Wielka Nowenna Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu

mb guadalupe 35025 marca 2022 roku w naszym sanktuarium odbyła się po raz pierwszy całodzienna „Adoracja Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu”, która powtarza się każdego 25 dnia miesiąca, na pamiątkę Wcielenia Syna Bożego. Jeśli wypada w niedzielę, adoracja zostaje przeniesiona na poniedziałek. Natomiast w grudniu odbywa się w świętych Młodzianków, męczenników z Betlejem. Inauguracja tego nabożeństwa zbiegła się z dniem, w którym papież Franciszek poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi Rosję – kraju, który jako pierwszy zalegalizował aborcję.

Comiesięczna adoracja wpisana jest w inicjatywę „Wielkiej Nowenny Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu”, która rozpoczęła się w płaszowskim sanktuarium 25 listopada 2022 roku. Będzie trwała 9 lat i zakończy się 12 grudnia 2031 roku w 500 rocznicę powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Celem nowenny jest zwrócenie uwagi, że mamy do czynienia z szerokim i złożonym problemem braku szacunku wobec życia poczętego, zrodzonego i wymagającego od nas wysiłku i poświęcenia. Ze względu na ciężkość tych grzechów oraz ich powszechność, powinniśmy poprzez modlitwę przebłagalną zadośćczynić Panu Bogu. Zbliżający się jubileusz jest doskonałą okazją aby utrwalić oraz rozszerzyć tę ideę wynagradzania. „Wielkiej Nowennie Wynagradzającej” towarzyszyć będą hasła na poszczególne lata, które zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego.

Na czym polega Wielka Nowenna Wynagradzająca i jak się do niej włączyć?

„Wielka Nowenna Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu” polega na podjęciu choćby 15 minutowej „Adoracji Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” jeden raz w miesiącu. Istotą tego nabożeństwa jest milcząca obecność przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie (choćby ukrytym w tabernakulum), 25 dnia każdego miesiąca (lub 26 lub we wspomnienie Świętych Młodzianków, Męczenników z Betlejem) oraz wzbudzeniu przebłagalnej intencji. Dzień ten został wybrany dla upamiętnia Zwiastowania czyli poczęcia Wcielonego Słowa oraz przypomnienia, że każde życie jest święte i pochodzi od Boga.

Zapraszam parafie, zakony, osoby duchowne, konsekrowane oraz świeckie do przystąpienia do tej akcji przebłagalnej. Będzie można to zrobić w następujący sposób:

  1. Indywidualnie podjąć „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” 25 dnia każdego miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem).
  2. Proboszczowie, kustosze, przełożeni zakonów mogą w dowolnym czasie i na wybrany przez siebie okres włączyć swoje wspólnoty do tego dzieła i w swoich świątyniach/kaplicach wprowadzić „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” w 25 dniu miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem). Cechą „Adoracji Wynagradzającej” jest to, że w każdym momencie mogą odstąpić od tego nabożeństwa.
  3. Proboszczowie, kustosze, przełożeni zakonów mogą w dowolnym czasie włączyć się do „Wielkiej Nowenny Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” i w swoich świątyniach/kaplicach wprowadzić „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” 25 dnia każdego miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem). Wówczas prosimy, aby kontynuować ją do 25 listopada 2031 roku i zakończyć WNW 12 grudnia
    2031 roku uroczystą Mszą Świętą.
  4. Kapłanów zachęcam do odprawienia „Mszy Świętej Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” w dniu „Adoracji Wynagradzającej”. Świeckie osoby mogą zamawiać takie intencje.

Jakie są hasła i intencje na każdy rok?

„Wielka Nowenna Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu” co roku będzie się odbywała pod innym hasłem oraz będzie zachęcać do czynienia pokuty za różne rodzaje grzechów. Odbywać się będzie w następującym porządku:

I. Rok 2022/23, Starajcie się naprzód o królestwo Boże a wszystko będzie wam dodane.
Mt 6,3
Boże Królestwo przyszło do nas poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa. Świętość małżeństwa Józefa i Maryi była konieczna dla zrealizowania się Bożych zamiarów. Tak jest również dzisiaj. Ojciec Niebieski powołał instytucję małżeństwa oraz rodziny a Jego wolą jest działać poprzez ludzi, którzy zupełnie Mu się oddali. Potrzebna jest więc uległość i zaufanie bożym planom i przykazaniom na wzór Józefa i Maryi. W ten sposób można budować Królestwo Boże na ziemi.
W tym roku będziemy zadośćuczynić za grzechy, które uderzają w sakrament małżeństwa i rodzinę.
Rodzina jest miejscem, w którym przygotowujemy się do życia, najpierw doczesnego a potem wiecznego.

II. Rok 2023/24, Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Iz 49,1
Wynagradzać będziemy za wszystkie praktyki, które godzą w świętość i godność życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

III. Rok 2024/25, Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego. Mt 18, 10
Rok zadośćuczynienia za grzechy zgorszenia, deprawacji i wszelkiego rodzaju nadużycia wymierzone przeciw dzieciom i młodym ludziom, np. poprzez programy edukacyjne, prawodawstwo które jest krzywdzące dla dzieci i młodzieży, dawanie złego przykładu, brak właściwej opieki wychowawczej itd

IV. Rok 2025/26, Ja sam ożywiam, Ja sam uzdrawiam. Pwt 32,39
Wynagradzać będziemy za krzywdy i zranienia w wyniku których inni stracili nadzieję, sens swojego życia, przebłaganie za tych, którzy wpadli w nałogi, brawurowo narażają się na utratę swojego życia, za samookaleczających się, podejmujących próby samobójcze itd.

V. Rok 2026/27, Ja Jestem drogą, prawdą i życiem. J 14,6
Rok poświęcony wynagradzaniu za osoby, które sprawują władzę, że nie zawsze kierowali się bożym prawem, nie sprzeciwiali się wyzyskowi, korupcji, konfliktom, niesprawiedliwości itp. Będziemy również modlić się, aby zrozumieli, że każda władza ma charakter służby.

VI. Rok 2027/28, Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 1 J 5, 11
Rok ten poświęcamy wynagradzaniu za niszczenie świątyń i miejsc poświęconych, profanacje komunii świętej, rugowanie wiary oraz rozpowszechnianie błędnych nauk, okultyzmu etc. Będziemy się modlić za nieprzyjaciół kościoła.

VII. Rok 2028/29, Strzeż pilnie swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Prz 4,23
Podejmiemy zadośćuczynienie za grzechy powstające w sercu kościoła, za tych, którzy upowszechniają błędy, przeinaczają dogmaty wiary, doprowadzają do rozłamów itd. Przepraszać będziemy za zgorszenie i milczącą zgodę na takie działanie oraz akty apostazji.

VIII. Rok 2029/30, Do życia wiecznego zostałeś powołany. 1 Tm 6, 12
Rok poświęcony wynagradzaniu za osoby, które są obojętne na sprawy zbawienia i zdobycia życia wiecznego, odkładają czas nawrócenia, pogardzają religią, są zatwardziali w grzechach.

IX. Rok 2030/31, Udzielę wam ducha mego abyście ożyli. Ez 37,14
Wynagradzanie za wszelkiego rodzaju krzywdy jakie doznały ofiary przemocy, niesprawiedliwości, prześladowań, wojen. Będziemy również prosić aby krzywdziciele się opamiętali i naprawili zło a ich ofiary potrafiły przebaczyć i znalazły pełnię życia w radości.


Harmonogram adoracji w pierwszym roku Nowenny

A3 plakat nowenna 500 thm„Adoracja wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu” w roku 2022/2023 będzie się odbywała 25 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem 28 grudnia 2022 roku (Świętych Młodzianków) oraz 26 czerwca 2023 roku (przeniesiona z niedzieli na poniedziałek).

 

 


Przesłanie Maryi - Matki Dawcy Życia.

Matka Boża objawiając się św. Juanowi Diego, pomiędzy 9 a 12 grudnia 1531 roku mówiła:
Mój drogi synu, musisz wiedzieć, że ja jestem Maryją Dziewicą, matką Boga Prawdziwego, który jest dawcą życia, Stwórcy wszystkich rzeczy. Pana nieba i ziemi, który jest wszechobecny. Pragnę aby został wybudowany tu kościół, w którym jako wasza najbardziej miłosierna Matka okażę moją miłość i współczucie, które odczuwam dla miejscowych oraz dla tych, którzy mnie kochają i poszukują, dla wszystkich, którzy błagają o moją ochronę i którzy wzywają mnie w swoich trudach i cierpieniach. Wysłucham ich płaczu i błagań bym mogła dać im pocieszenie i ulgę.

Natomiast 12 grudnia 1531 roku, w dniu powstania wizerunku, powiedziała:
Posłuchaj i niech to co Ci powiem przeniknie Ci serce mój drogi synu. Nie bądź zmartwiony ani przygnieciony smutkiem, nie obawiaj się żadnej choroby i nie niepokój się. Czyż nie ma Mnie tutaj, Mnie, która jestem twoją Matką? Czyż nie jesteś pod Moją opieką? Czyż nie trzymam Cię w połach Mojego płaszcza? Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz?

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa