Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Zimowe szaleństwa naszych pociech

czyli odpowiadając na wezwanie Maryi

„Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia”

Margaretki na beatyfikacji ks. Jana Machy, kapłana zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej
Slider

Będzie...

...nic na ten moment.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa