Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Droga Krzyżowa według Noro Lim

W piątek, 21 marca, w ramach nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godzinie 20:00 miał miejsce koncert pod tytułem „Idziemy za Tobą”, oparty na rozważaniach drogi krzyżowej. Autorem i wykonawcą spektaklu był zespół Noro Lim. Ten spektakl to przejmująca opowieść o ostatniej drodze Jezusa, zilustrowana obrazami przedstawiającymi Mękę Pańską.

Jak zaznaczył ks. proboszcz, ten koncert to nie tylko muzyka ale przede wszystkim wiara, bo to wiara każe nam iść za Chrystusem krzyżową drogą i od Niego uczyć się nieść krzyż. Koncert miał charakter charytatywny – po zakończeniu przeprowadzona została zbiórka funduszy na działalność Stowarzyszenia Dignitas Dolentium, które opiekuje się osobami chorymi na nieuleczalne stwardnienie zanikowe boczne.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa