Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Odnowienie Misji

W niedzielę 1 marca rozpoczęliśmy w naszej parafii renowację Misji Miłosierdzia Bożego, które przed dwoma laty przygotowywały nas do nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II. Renowacja Misji miała za cel odnowić w nas łaski, które stały się udziałem parafian poprzez tamto wydarzenie. Prowadzącym był – podobnie jak przed dwoma laty – ks. Zdzisław Płuska sercanin. Hasłem tych rekolekcji uczynił słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. I przez kolejne dni prowadził uczestników ścieżkami wiary, na których czeka Bóg z zaproszeniem wobec człowieka i oczekiwaniem na jego odpowiedź.

Środa była dniem pojednania z Bogiem i bliźnimi. Jest to szczególne wydarzenie każdych rekolekcji, które tak naprawdę mają za swój cel doprowadzić do tego wydarzenia: spotkania z Bogiem w sakramencie pojednania i otwarcia się na bliźnich wobec których nosimy w sobie urazy. Czwartek z kolei był dniem poświęconym małżonkom. Podczas każdej Mszy Św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich zgromadzonych w kościele małżeństw. Dniem kończącym czas renowacji Misji Świętych był piątek i nabożeństwo przyrzeczenia wierności krzyżowi św. Umocnieni łaskami otrzymanymi poprzez udział w tych wydarzeniach wracamy do codzienności by ją przemieniać światłem Bożym.  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa