Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pożegnanie

Ostatnia niedziela listopada była dniem pożegnania ks. Proboszcza Sławomira Knopika z naszą parafią. Decyzją Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Sercanów, ks. Proboszcz został mianowany wikariuszem prowincjalnym Polskiej Prowincji Sercanów. Na Mszy Świętej o godz. 12.00, sprawowanej przez Księdza Proboszcza, modliliśmy się dla niego o potrzebne łaski w jego nowej posłudze a także dziękowaliśmy mu za dotychczasową jego posługę w naszej parafii.

Mszę Św. koncelebrował również ks. Prowincjał Wiesław Święch, którego to najbliższym współpracownikiem będzie ks. Proboszcz. Przed błogosławieństwem końcowym, przedstawiciele Rady Parafialnej w imieniu wszystkich parafian podziękowali Ks. Proboszczowi za jego ofiarną posługę przez ponad 5 lat. Jako dar wdzięczności została mu podarowana kopia obrazu Matki Bożej Płaszowskiej, którego odnowienie dokonało się dzięki zabiegom ks. Proboszcza. Po Mszy Świętej wszyscy parafianie mogli osobiście jeszcze podziękować ks. Sławkowi na spotkaniu w auli Domus Mater, które to spotkanie zostało zorganizowane przez samych parafian. Były tańce, quizy, wspólne zdjęcie. Również w ten sposób parafianie chcieli wyrazić wdzięczność ks. Sławkowi Knopikowi za jego trud i serce włożone w posługę pariafianom.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa