Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Uroczyste objęcie parafii

W niedzielę 6 grudnia, w naszej parafialnej świątyni miał miejsce liturgiczny obrzęd objęcia parafii przez nowego proboszcza, ks. Bogusława Pociaska. Przed wejściem do kościoła nowemu pasterzowi parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej wręczyli symboliczny klucz.

Podczas Mszy Św. w której uczestniczyli licznie przybyli księża na czele z Dziekanem dekanatu Podgórze ks. Antonim Bednarzem, ks. Bogusław złożył publiczne wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności nauczaniu Kościoła.  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa