Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Odpust ku czci Macierzyństwa Matki Bożej

Jak co roku, druga niedziela października to dzień odpusty parafialnego ku czci Macierzyństwa Matki Bożej. W przeddzień odpustu do Matki Bożej odbyła się pielgrzymka Polskiej Prowincji Księży Sercanów, która w tym roku miała trochę inny przebieg. W związku z trwającym Jubileuszem miłosierdzia, po Jutrzni, konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu, wszyscy księża udali się do Łagiewnik, do bazyliki Miłosierdzia Bożego, gdzie o godz. 12:00 miała miejsce Msza Św. pod przewodnictwem ks. Bp Jana Zająca.

Dzień odpustu zgromadził w naszym kościele wielu parafian i gości, którzy chcieli skorzystał z łaski odpustu i prosić Matkę Bożą o opiekę. Kazania odpustowe głosił ks. Marcin Klamka, Redemptorysta. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Marian Wanat – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Os. Podwawelskim. Na zakończenie Mszy Świętej dokonano zawierzenia parafii opiece Matki Bożej Płaszowskiej.  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa