Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Wyprowadzeni zostaliśmy na górę, gdzie jest źródło - JEZUS

Jeśli chcesz - przyjdź do ŹRÓDŁA!

W miniony wtorek o godz. 19:00 rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje Źródła Wiary.

Przez 7 kolejnych wtorków, będziemy słuchać SŁOWA BOŻEGO i prosić Boga, by dał nam doświadczyć swojej obecności, mocy, miłości i łaski.

Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał: Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). Święty Jan przytacza słowa, które Jezus powiedział do Nikodema: trzeba wam się powtórnie narodzić (J 3,7). Jezus mówi o narodzeniu z DUCHA.

Jeśli masz w sercu pragnienie ożywienia, pogłębienia lub zbudowania relacji z Panem Jezusem; jeśli chcesz przeżyć NOWE NARODZENIE w Duchu Świętym – zachęcamy Cię - "strać" trochę czasu dla Jezusa. Przyjdź, posłuchaj JEGO SŁOWA. Zaproś też na to spotkanie znajomych.

Wtorek, 6 lutego, godz. 19.00 ul. SASKA 2, kościół parafialny.  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa