Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Droga Krzyżowa z Pieśnią Pasyjną

Każdy wielki post jest szczególnym czasem przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To okres pokuty, ascezy i umartwienia oraz wyciszenia i refleksji. Kościół proponuje wiernym nabożeństwa i formy pobożności pozwalające rozważać najważniejsze wydarzenia w dziejach ludzkości, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wśród nich, szczególne miejsce zajmuje Droga Krzyżowa. W piątek, 5 kwietnia o godz. 20.00 w naszym kościele parafialnym mogliśmy uczestniczyć w tym nabożeństwie, prowadzeni słowem i melodią pieśni pasyjnych wraz z chórem Recto Tono, pod dyrekcją Pawła Heroda.

Tradycyjne rozważania poszczególnych stacji zostały zastąpione starannie dobranymi krótkimi fragmentami ze Starego i Nowego Testamentu, po których chór wykonywał pieśni nawiązujące do tematyki kontemplowanego wydarzenia. Łaciński śpiew gregoriański Adoramus te, Christe et benedicimus Tibi…(łac. Wielbimy Ciebie, Chryste i błogosławimy Tobie…) po zapowiedzi każdej stacji, wprowadzał mistyczną atmosferę, sprzyjającą kontemplacji zbawczych wydarzeń. Wśród wykonywanych kompozycji znalazły się wielogłosowe opracowania pieśni ludowych, utwory artystyczne, chorał gregoriański. Zaprezentowane pieśni pasyjne nie miały formy koncertu lecz były częścią nabożeństwa, stąd wszyscy zgromadzeni mogli oprócz przeżyć estetycznych doświadczyć także poruszeń duchowych.

Paweł Herod  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa