Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

W Bogu nie ma granic

W warunkach trudniejszych niż w Polsce, nieco zmarznięci, bez nadmiernych wygód, jednak dokładnie tej samej MIŁOŚCI BOGA co uczestnicy Kursów Nowe Życie prowadzonych w Polsce, w dniach 7-9.02.2020 r. doświadczyło 45-ciu wiernych z sercańskich parafii z Naddniestrza.

Dziś trudno powiedzieć, kto dla kogo podczas tych wyjątkowych dni, był bardziej przekonującym świadkiem Chrystusa. Czy ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego z Bełchatowa i Krakowa wzmocniona o reprezentanta SNE Zacheusz z Katowic dla mołdawskich (a raczej naddniestrzańskich) katolików, czy raczej oni, a zwłaszcza ich pasterze będący dla przyjezdnych ewangelizatorów przepięknym, realnym obrazem misyjności Kościoła.

Efekt ewangelizacyjnego spotkania „ponad granicami” przerósł oczekiwania. Dobry Bóg hojnie obdarowywał wszystkich goszczących w tych dniach w Swobodzie - Raszków. Ewangelizatorów za podjęty trud posługi w odległym kraju, a pasterzy i wiernych za otwarcie serc na to zupełnie nowe dla nich doświadczenie.

Konieczność pokonania 2500 km (uszkodzone koło :)), przełamywanie bariery językowej w kontaktach z uczestnikami, tłumaczenie materiałów ewangelizacyjnych na język rosyjski, symultaniczne tłumaczenie głoszonych konferencji, obawa o to, jak świadectwo wiary Polaków przyjmą ludzie funkcjonujący w nieco innej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej, to tylko niektóre zupełnie dla nowe doświadczenia dla przedstawicieli wspólnot SNE, którzy zdecydowali się na misje w Mołdawii. Jak się jednak okazało wszystkie trudności zostały pokonane. Wszędzie taka sama potrzeba bycia kochanym, została zaspokojona doświadczeniem miłości Boga Ojca. A ludzkie słabości zostały obmyte świętą krwią Syna. Duch Święty napełnił gorliwością i pragnieniem życia i działania we wspólnocie Kościoła zarówno przybyszów z Polski, jak i lokalnych mieszkańców.

Każdy z przybyłych do Swobody członków wspólnoty SNE NSJ zadeklarował pragnienie powrotu do Naddniestrza. Zatem to na pewno dopiero początek wspólnej drogi jaką zamierzają w kolejnych latach przebyć razem parafianie i ich pasterze z sercańskich parafii oddalonych o ponad 1000 km!

Albert Sfera  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa