4 niedziela zwykla18 thmW mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Mk 1, 21-28

Nauka płynąca ze słów Jezusa wywołała zdumienie wśród zgromadzonych w świątyni. Jakby w odpowiedzi na ich przypuszczenia Jezus pokazał swoją władzę wobec ducha nieczystego. Słowo Boga ukazało więc moc wyzwalania człowieka nawet z jego największych ciemności. Słabość człowieka nie stanowi ograniczenia dla działania Bożego w jego życiu, bo jak napisał św. Paweł „przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7). Jaką moc ma słowo Jezusa w moim życiu? 

Góra strony