Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Spotkanie Matecznika

...w przeddzień Dnia Dziecka Zyskanego dla Nieba...

Dziki Zachód w Płaszowie
...czyli festyn parafialny w całej krasie. Tańce, hulanki ale bez swawoli...
Odpust ku czci
Matki Bożej Płaszowskiej
Błogosławieństwo Braci Mniejszych
Ave Maria
Koncert pieśni maryjnych
Slider

Jeszcze więcej serca dla potrzebujących

Pomimo trudnych dni dla każdego z nas nie wolno nam zapomnieć o ludziach, którzy mają jeszcze trudniej. Tak się też dzieje. W dniu 3 kwietnia Parafialny zespół Caritas wraz z duszpasterzami zorganizował 85 paczek dla ludzi w niełatwym położeniu materialnym. Zostały one rozwiezione w miejsca, gdzie potrzebujący mogli odebrać dary serc od naszych parafian.

Okazuje się, że nasi wierni mają jeszcze więcej serca w tym czasie, gdyż paczki były jeszcze "bogatsze" w zawartości. W imieniu potrzebujących składam serdeczne dziękczynienie wszystkim, którzy włączają się w dzieła parafialne.

ks. Zenon Siedlarz SCJ

PS: nie zapomnijmy o parafialnej lodówce :)

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa