Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Slider

Rekolekcje z Karolem

Od poniedziałku do środy (28 - 30. III) Dzieci ze szkół podstawowych przeżywały swoje wielkopostne rekolekcje. Przewodnikiem na ścieżkach duchowej drogi do Boga był ks. Jarosław Grzegorczyk - sercanin zajmujący się na co dzień pracą z młodzieżą. W czasie tych spotkań przybliżał naszym najmłodszym parafianom postać wielkiego Polaka - Karola Wojtyły (Jana Pawła II). Rekolekcje były bardzo ciekawe, pomocą w lepszym zrozumieniu treści nauk były scenki teatralne, które zostały odegrane przez uczniów szkolnego kółka teatralnego. Mamy nadzieję, że rekolekcje zasiały w sercach dzieci ziarno Bożej miłości, które zaowocuje w przyszłości i wyda obfite plony na miarę naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.

Będzie...

02-07 9:00 - 13:30
Pielgrzymka Wynagradzająca


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa