Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

od 16 do 23 stycznia 2022 r.

 

2. Niedziela Zwykła 16.1.2022

7:00 – Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Płaszowskiej dla mamy Bożeny z okazji urodzin
9:00 – Za † Ludwikę i Michała Rębilas oraz Annę Kmiecik
10:30 – Za † Stanisława Latochę
12:00 – Za † Krzysztofa Kędziora w 5. rocz. śm. oraz rodziców Leopoldę i Stanisława
16:00 – Za † Mieczysława Cichonia (od córki Marty z rodziną)
18:00 – Za † Wiktorię i Jana
19:30 – Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Płaszowskiej dla Aleksandry i Wojciecha
19:30 – Za † Zofię Czekaj w 1 r. śm.

 

Poniedziałek 17.1.2022 r.

7:00 – Za zmarłych z rodziny Adama i żony Danuty
7:00 – W 2 rocz. urodzin Marcina o zdrowie i opiekę MB Płaszowskiej
18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej dla mieszkańców z ul. Myśliwskiej (bloki)
18:00 – Za † Henrykę i Mieczysława Czekaj i ich rodziców

 

Wtorek 18.1.2022r.

7:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej dla ks. Szczepana
18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej dla mieszkańców z ulicy Na Zakolu Wisły
18:00 – Za † Mariana Bochniaka w 14 r. śm.

 

Środa 19.1.2022r.

7:00 – O łaskę dobrego męża dla Moniki, Dominiki i Bernadety
18:00 – O dar potomstwa
18:00 – Za † Mikołaja Szymoniaka (od brata Mieczysława i bratowej Danuty)

 

Czwartek 20.1.2022r.

7:00 – O pomyślne zdanie egzaminów i dary Ducha Św. dla Moniki, Dominiki, Mikołaja
18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej dla Zwiezdany Pietrow
18:00 – Za † Stanisława Czubę

 

Piątek 21.1.2022r.

7:00 – Za † Leonię Michalską i Helenę Janiszewską
18:00 – Za † Krystynę w 24 r. śm.
18:00 – Za † Mikołaja Szymoniaka (od córki Waldemara z rodziną)

 

Sobota 22.01.2022r.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 – Za †Kazimierę Kozieł w 1 r. śm.
18:00 – Za † Stanisławę Loraj w r. śm. za męża Mieczysława, syna Marka

 

3. Niedziela Zwykła 23.1.2022

7:00 – Za † Bogumiłę Solak
9:00 – Za † Zofię i Franciszka Nowak oraz synów Józefa i Tadeusza
10:30 – Za Parafian. Msza chrzcielna: Dawid Maksymilian Krzeczowski
12:00 – Za † Jerzego Sosińskiego w 5 r. śm., za rodziców Bronisławę i Władysława Sosińskich
18:00 – Za † Jana Kęska
19:30 – Za † Tadeusza i Janinę Woźniaków

Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa