Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

od 20 - 27 lutego 2022 r.

 

7. Niedziela Zwykła 20.2.2022

7:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
9:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 20)
10:30 Za Parafian/Błogosławieństwo rocznych dzieci: Antonina Korczak
12:00 – Za † Antoniego Kądzielawę (od syna z żoną)
12:00 – Za † Adama i Annę oraz zmarłych z rodziny
16:00 – Za † Teklę i Henryka Gołąbek
18:00 – Za † Adama i Anielę Konik
18:00 – Za † Bronisława Ligarę w 1. rocz. śm.
19:30 – Za † Kazimierza Babickiego (od wnuka Michała z rodziną)

 

Poniedziałek 21.2.2022 r.

7:00 – Za † Jacka
18:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 21)
18:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
18:00 – Za † dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 22.2.2022r. święto Katedry św. Piotra Apostoła

7:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
18:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 22)
18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej oraz zdrowie dla Marii Kądzielawa
18:00 – Za † Kazimierza Babickiego (od pracowników II Urz. Skarb. w Krakowie)

 

Środa 23.2.2022r. wsp. św. Polikarpa bpa i męczennika

7:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 23)
18:00 W intencji mężczyzn naszej parafii
18:00 – Za † Monikę
18:00 – Za † Bogdana Piętonia w 1. rocz. śm. (od żony i dzieci)

 

Czwartek 24.2.2022r.

7:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
18:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 24)
18:00 – Za † Stanisława Ziętala (od żony z synem)
18:00 – Za † Felicję Suder w 10 rocz. śm. oraz męża Józefa

 

Piątek 25.2.2022r.

7:00 – Za † Stanisława Latochę (od uczestników pogrzebu)
18:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 25)
18:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
18:00 – Za † Mariana Wieczorka w 30. rocz. śm.

 

Sobota 26.2.2022r.

7:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
7:00 – Za † Stefana, Stefanię i Helenę Jaskólskich
18:00 – Za † Tadeusza i żonę Antoninę Tobołów
18:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 26)
18:00 – Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Płaszowskiej dla Grzegorza w dniu urodzin

 

8. Niedziela Zwykła 27.2.2022

7:00 – Za † Józefę Gonciarczyk (od siostrzeńca Rafała)
9:00 – Za † W intencji Panu Bogu wiadomej
10:30 Za Parafian. Msza Chrzcielna
12:00 – Za † Ludwika Sobczyka w rocznicę śm.
16:00 – Za † Irenę Leginowicz (greg. 27)
18:00 – W intencji przebłagalnej za grzechy małżeństwa i rodziny
19:30 – Za † Stanisława Ziętala (od córki z mężem i rodziną)

Będzie...

02-07 9:00 - 13:30
Pielgrzymka Wynagradzająca


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa