Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Zimowe szaleństwa naszych pociech

czyli odpowiadając na wezwanie Maryi

„Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia”

Margaretki na beatyfikacji ks. Jana Machy, kapłana zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej
Slider

ks. Marek Piwowarczyk SCJ - wikariusz

ks marek piwowarczyk thmUrodził się 27 stycznia 1966 r. w Tarnowie. Od najmłodszych lat był ministrantem, później lektorem w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Tarnowie, a następnie od 1983 r. służył jako lektor w nowopowstałej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie gdzie zdobył specjalność - szlifierz metali. Kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym dla pracujących w tej samej szkole, by zdobyć prawo używania tytułu - technik mechanik, o specjalności - obróbka skrawaniem i zdać maturę. W czasie trwania nauki w technikum podjął pracę w swoim wyuczonym zawodzie w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.

Do Zgromadzenia Księży Sercanów wstąpił w 1988 r., a I Profesję zakonną złożył 24 września 1989 r. Od 1990 r. do 1995 r. przebywał w Klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie w charakterze brata zakonnego.

Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E.Ks. Bpa Antoniego Długosza 03 czerwca 2000 r. Po święceniach został mianowany wikariuszem w par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu, a od 2005 r. w par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Od 2009 r. rozpoczął pracę jako wikariusz w par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych k. Tarnowa. Od sierpnia 2016 r. został mianowany wikariuszem w par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie.

I Profesja zakonna:
24 września 1989 r.
Święcenia kapłańskie:
3 czerwca 2000 r.
Imieniny:
25 kwietnia

Ks. Marek Piwowarczyk odszedł do domu Ojca 8 lipca 2017 r.

Będzie...

...nic na ten moment.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa