Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Akt zadośćuczynienia Najśw. Sercu Jezusowemu

...odmawiany przez Księży Sercanów

Oto to Serce, które tak bardzo ludzi ukochało. • Zaprawdę, o Panie, • że miłość Twoja powołała nas do łaski i życia, • a po upadku zgotowała nam obiecane Odkupienie. • Miłość Twoja zaczynając ofiarę wynagrodzenia • wybrała upokorzenia Wcielenia i Narodzenia. • Dziecięce Twoje Serce • przez słodycz swoją, • pokorę i pierwsze całopalenia • pożądało miłości naszej wzajemnej.

W mozołach i czuwaniach gorzało Serce Twoje miłością. • Gorzało nią również, • kiedy Ty miłością powodowany • a przewinień naszych ciężarem przygnieciony • podczas konania ogrojcowego krwawy pot roniłeś. • Chciało Serce Twoje, • dokonawszy na krzyżu swej ofiary, • w końcu być włócznią otworzone.

Serce Twoje ustanowiło Sakrament miłości, • by nam się stale oddając, • do miłości swojej wszechmiernie nas zniewolić. • Wreszcie Serce Twoje przygotowuje nam tron w niebie.

Oto Serce, • które tak bardzo ludzi ukochało, • a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych • tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność.

Słyszeliśmy, o Panie, bolesne Twe skargi. • Słudze błogosławionej i uczennicy Twego Serca wyjawiłeś bowiem, • że niewdzięczność ta jest Ci boleśniejsza nad cierpienia całej Twej męki i rzekłeś, • że gdyby ludzie choć trochę miłości Ci okazali, • za nic byś sobie poczytał to wszystko, coś dla nich uczynił.

Tę oto wzajemną miłość chcemy Ci odtąd okazywać, o Panie. • Przez naszą wszakże miłość, współczucia pełną i wdzięczności, możemy Cię pocieszyć. • Obyśmy żyć mogli jedynie życiem pełnym poświęcenia, samozaparcia i miłości, • której Serce Twoje tak pragnie!

Wraz z Marią Magdaleną • chcemy wylać na głowę Twą świętą i stopy Twe • wonność miłości kornej i wiernej czci. • Z Weroniką pragniemy pocieszyć Cię za wszystkie obelgi, jakimi jesteś napojony.

A w końcu z Matką Twoją, • z Janem świętym • i z owymi oddanymi i wiernymi przyjaciółmi na Kalwarii • chcemy Ci wynagrodzić osamotnienie, • w jakim Cię zostawia tyle serc tak umiłowanych. Obyśmy mogli, przez gorliwość naszą apostolską, • wszystkie serca dla Ciebie pozyskać!

Wszędzie kochane niech będzie Najświętsze Serce Jezusa.

Sercu Jezusa, uwielbienia najgodniejszemu, • chwała niech będzie, dziękczynienie i pociecha wszędzie i zawsze. Amen.

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Będzie...

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa