Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Siedem grzechów głównych

  1. Pycha.
  2. Chciwość.
  3. Nieczystość.Zazdrość.
  4. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  5. Gniew.
  6. Lenistwo
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa