Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Różaniec święty

Tajemnice radosne:

(Odmawia się w poniedziałek i sobotę)

Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie.
Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła:

(Odmawia się w czwartek)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:

(Odmawia się we wtorek i piątek)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Biczowanie Pana Jezusa.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Niesienie krzyża na Górę Kalwarię.
Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne:

(Odmawia się w środę i niedzielę)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.
Ukoronowanie w niebie NMP.

O mój Jezu * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego, * zaprowadź wszystkie dusze do nieba * i dopomóż szczególnie tym, * którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa