Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Gośc specjalny - ks. Krzysztof Napora scj

10 maja 2012 roku nasze spotkanie ze Słowem Bożym było wyjątkowe. W rozważaniu i studiowaniu fragmentów Biblii pomagał nam tym razem ks. dr Krzysztof Napora SCJ – wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, zaproszony do udziału w naszym kręgu biblijnym przez ks. Piotra. Jak co tydzień analizowaliśmy czytania, psalmy i ewangelię z najbliższej niedzieli.

Liturgia Słowa na VI niedzielę wielkanocną bieżącego roku liturgicznego w szczególny sposób wzywa nas do miłości bliźniego. Słowa skierowane do nas przez Jezusa zachęcają do „trwania w miłości” poprzez zachowywanie Jego przykazań. Chrystus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, a jednocześnie przypomina, że to On nas wybrał i przeznaczył na to, abyśmy „szli i owoc przynosili”. Uczy nas, że szczytem miłości jest „oddanie życia” za swoich przyjaciół. Przywraca także nadzieję zapewniając, że Bóg da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy.

Ksiądz Krzysztof zwrócił naszą uwagę na to, jak wiele razy w przeczytanym fragmencie Ewangelii pojawia się słowo „miłość” w różnorodnych formach. Wypowiedź Jezusa jest wręcz przesiąknięta tymi słowami. Dowiedzieliśmy się też, że nasz ojczysty język, w porównaniu z innymi językami, w niedoskonały sposób opisuje uczucie miłości. Na przykład w języku greckim, w którym został spisany Nowy Testament, występują różne słowa opisujące miłość. Miłość uczuciowa określana jest wyrazem filia, natomiast miłość w sensie duchowym, będącą efektem wolnej woli i mająca charakter niezmienny to agape. I właśnie do takiej miłości agape, wobec siebie nawzajem, jesteśmy wezwani. Pomimo, że jest to miłość czysta, niebiańska, Bóg uzdolnił nas do niej przekazując ją nam poprzez swojego Syna. Powyższe wyjaśnienie pokazuje, że czasami, podczas interpretowania Biblii, warto sięgać do różnych źródeł i korzystać z dodatkowych pomocy, aby głębiej zrozumieć sens słów Chrystusa.

Rozmowy dotyczące Słowa Bożego po raz kolejny uświadomiły nam, że nawet w niewielkim fragmencie Pisma Świętego, wszyscy możemy znaleźć „coś dla siebie” – coś, co zaskakuje, budzi wątpliwości, przypomina sytuacje z codziennego życia, czasem zawstydza i skłania do przemyśleń, a także pokrzepia. Jak co tydzień okazało się, że prawie każdy z nas wybrał inne zdanie z Ewangelii, które w tym momencie życia dotyka go najbardziej.

Katarzyna Zięba

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa