Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

O Caritas w skrócie

Parafialny Zespół Charytatywny - Caritas

Logotyp Caritas

Od wiosny 2001 roku w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie działa Parafialny Zespół Caritas. Jest to niewielka grupa ludzi dobrej woli, która przejęła na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii. Powołał go poprzedni Proboszcz naszej parafii, ksiądz Andrzej Gruszka SCJ, po jego odejściu zespołem opiekował się ksiądz Kazimierz Wojtowicz a obecnie ksiądz proboszcz Zenon Siedlarz.

W skład Parafialnego Zespołu Caritas wchodzą następujące osoby: Anna Cyrnek, Bożena Jankowska, Elzbieta Ogrodnik, Jadwiga Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Bogumiła Strojna.

Do zadań członków Caritas Parafii należy animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich; rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy; organizowanie tej pomocy w obrębie parafii.

Zespół organizuje pracę na terenie parafii poprzez zbieranie funduszy i organizowanie pomocy doraźnej osobom potrzebującym, a pomoc ta dociera głównie do tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp.

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa