Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Equipes Notre-Dame - ruch duchowości małżeńskiej

„Paro ludzka, ukochane stworzenie Boże, uprzywilejowany świadku Boży, czy rozumiesz dlaczego jesteś tak droga Bogu wśród wszystkich stworzeń, czy rozumiesz ogromną nadzieję jaką Bóg w tobie pokłada? Jesteś nosicielem Bożej reputacji, Bożej chwały, jesteś dla wszechświata największym powodem nadziei, ponieważ jesteś miłością”.

(Ks. Henri Caffarel)

Equipes Notre-Dame - Ruch duchowości małżeńskiej

Equipes Notre-Dame logoNa niwie Kościoła istnieje wiele ruchów i wspólnot religijnych. Wśród takich, w których duszpasterstwo małżeństw zajmuje miejsce szczególne jest ruch Equipes Notre-Dame, będący ruchem duchowości małżeńskiej, który w specyficzny sposób wpisuje w swój charyzmat sprawy posłannictwa małżonków: przyjąć świadomie otrzymaną w sakramencie małżeństwa zdolność do Bożego życia (por. KKK 1131).

Celem Equipes Notre-Dame jest pomagać małżeństwom chrześcijańskim w odkrywaniu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa i życiu nimi w wierności nauczaniu Kościoła. Członkami ruchu są małżeństwa chrześcijańskie złączone sakramentem małżeństwa, zgadzające się realizować w życiu cele i metody ruchu określone w Karcie Equipes Notre-Dame. Pragną być wszędzie misjonarzami Chrystusa, kompetentnymi w działaniu i przygotowanymi, aby odpowiedzieć na apel swoich biskupów i kapłanów.

Czym jest Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame jest międzynarodowym ruchem małżeństw katolickich, rozwijającym się na całym świecie i działającym w ponad 70 krajach. Gromadzi przeszło 50 tysięcy małżeństw, skupionych w 11 700 ekipach. W 1992 roku Rada Papieska ds. Świeckich uznała Ruch Equipes Notre-Dame za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych prawa kanonicznego, posiadające osobowość prawną. Ostateczne zatwierdzenie Statutów Kanonicznych END, dokonało się za zgodą tejże Rady w dniu 26 lipca 2002 roku.

Ruch Equipes Notre-Dame zapoczątkowany został we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zapragnęły „inaczej i głębiej” przeżywać sakrament małżeństwa, oraz kapłana - ks. Henri Caffarela, który pomagał im w odkrywaniu duchowych bogactw tego sakramentu. Dokonali oni istotnych odkryć. Jednym z nich było stwierdzenie, że uświęcanie się w małżeństwie nie tylko jest możliwe, ale i normalne, ponieważ sakrament małżeństwa stanowi prawdziwa drogę świętości. To właśnie dzięki sakramentowi małżeństwa miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem tworzy również jedność między mężem i żoną. Ludzka miłość uświęcona przez Boga prowadzi małżonków do Niego według sobie właściwych praw i dzięki sobie właściwym łaskom. Innym cennym odkryciem było stwierdzenie faktu, że nic nie łączy ludzi tak ściśle, jak - poparte modlitwą - wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństwa, aby w pełni się rozwinęło. Odkryto również owocność współpracy małżonków z kapłanem, który wnosi w życie ekipy bezcenną rolę płynąca z sakramentu kapłaństwa. Te odkrycia dały początek wypracowywanej stopniowo, podczas comiesięcznych spotkań ekip - duchowości małżeńskiej, która jest formą życia wewnętrznego ożywianego przez Ducha Świętego, a która wyraża się w sposobie, w jaki małżonkowie codziennie pomagają sobie nawzajem, w drodze do Boga.

W dniu 8 grudnia 1947 roku została uroczyście proklamowana „KARTA Equipes Notre Dame” uznana za akt założycielski Ruchu. Jest ona fundamentem, na którym Ruch został solidnie zbudowany i nie przestał rozwijać się na całym świecie. Są w niej zawarte miedzy innymi duch i metody Ruchu, które są na zawsze charakterystyczne dla END.

Istotnym wydarzeniem w życiu Ruchu stały się wielkie Międzynarodowe Zgromadzenia. Mają one na celu wspólnotową manifestację, wyrażenie Bogu dziękczynienia, podsumowanie minionych lat, wsłuchanie się w głos Kościoła i pogłębienie duchowości. Idea zwołania takiego zgromadzenia zrodziła się w 1954 roku, kiedy Equipes Notre Dame zorganizowały pielgrzymkę do Lourdes, podczas której podjęły inicjatywę ks. Henri Caffarela – powierzenia Ruchu Matce Bożej, ponieważ Maryja jest najlepszym przewodnikiem na drodze do Boga i wzorem poddania się Jego woli. Do tej pory odbyło się jedenaście takich Zgromadzeń, każde pod innym hasłem, z którego wypływała tematyka formacji na następne lata.

Ekipa podstawowa i formy pracy

Małżeństwa dobrze znają słabość swej woli i granice swoich sił, codziennie doświadczają, jak trudno jest żyć po chrześcijańsku w świecie współczesnym, ale również wierzą w siłę pomocy braterskiej. Spotykają się one co miesiąc, aby wzajemnie wspierać się w drodze do domu Ojca, aby przyjmować Jego miłość, by tą miłością obdarzać się nawzajem, w końcu - by miłość Boga objawić światu. Spotkanie miesięczne rozwija i podtrzymuje przyjaźń miedzy członkami ekipy; jednocześnie urzeczywistnia wspólnotę Kościoła. Małżeństwa gromadzą się dlatego, że zwołuje je Chrystus Pan. Spotkanie miesięczne jest punktem centralnym w życiu ekipy, jest zgromadzeniem chrześcijan, którym Chrystus obiecał, że będzie pośród nich - zgromadzonych w Jego Imię. Obecność kapłana na spotkaniu przypomina obecność Chrystusa i je urzeczywistnia. Kapłan pełni w ekipie funkcje doradcy duchowego, kieruje małżeństwa ku pogłębianiu i przeżywaniu tej świadomości, że są oni komórką Ciała Mistycznego, którego głową jest Chrystus. Życie każdego małżeństwa ma być wciąż orientowane na miłość. Troska o wzrost miłości Boga wyraża się w wysiłku znalezienia miejsca w życiu członków ekip na modlitwę, czytanie Słowa Bożego i odpowiadanie na nie, także w wysiłku zdobywania i pogłębiania wiedzy o Bogu i swojej religii, w częstym przystępowaniu do sakramentów świętych i praktykowaniu ascezy. Temu ukierunkowaniu życia, służą konkretne elementy pracy wewnętrznej, które w Ruchu nazywa się „zadaniami”. Nie są one celem same w sobie, lecz środkiem prowadzącym do celu.

Te zadania to:

  1. „Słuchać” regularnie (codziennie) Słowa Bożego,
  2. Spotkać się codziennie, mąż i żona, w modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – także rodzinnej),
  3. Przeznaczyć codziennie czas na bezpośrednie „spotkanie” z Panem (modlitwa wewnętrzna),
  4. Znaleźć co miesiąc czas na prawdziwy dialog małżeński w obecności Pana („usiądźmy razem”),
  5. Ustalać sobie „regułę życia” i odnawiać ją co miesiąc,
  6. Coroczny udział w rekolekcjach, jeśli to możliwe - razem ze współmałżonkiem.

Ekipa jest fundamentalną komórką w Equipes Notre Dame. Aby ją utworzyć, chętne małżeństwa zgłaszają swoja gotowość parze z Ekipy Odpowiedzialnej, która kieruje do nich małżeństwo zwane „Parą Pilotującą”. To ono przedstawia KARTĘ END, metody i cele Ruchu oraz wprowadza małżonków w pracę w ekipach. Po kilku comiesięcznych spotkaniach, małżonkowie decydują się na przystąpienie do Ruchu lub rezygnują z tej drogi.

Ekipa podstawowa składa się z 5 do 7 małżeństw. Od 5 do 20 ekip tworzy Sektor, a kilka Sektorów tworzy Region. Na każdym szczeblu struktury Ruchu odpowiedzialność jest powierzona parze małżeńskiej. Najwyższym szczeblem odpowiedzialności w Ruchu jest Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych (ERI). Wybór członków ERI jest podyktowany międzynarodowym charakterem Ruchu. ERI sprawuje kolegialnie odpowiedzialność za Ruch i reprezentuje END wobec hierarchii Kościoła i innych instytucji.

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce został zapoczątkowany w sierpniu 2001 roku. Grupa małżeństw miała możliwość przeżywania rekolekcji z Parą Odpowiedzialną Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnych END, po których powstały pierwsze ekipy.

W dniu 4 maja 2002 roku został utworzony Sektor Wydzielony Equipes Notre Dame Polska. W czerwcu 2005 roku został utworzony Region Equipes Notre Dame Polska, który swoim terenem działania obejmuje również ekipy na Białorusi, Ukrainie, Słowacji i w Norwegii.

Stało się tradycją, że każdego roku w maju, małżeństwa należące do END odbywają pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Polsce, aby powierzyć Maryi małżeństwa, rodziny i kapłanów - doradców duchowych ekip. Dokonuje się wtedy Aktu Oddania Matce Jezusa całego Ruchu END w Polsce.

Pod koniec 2013 roku pracę formacyjną w ramach Equipes Notre Dame Polska przeżywało przeszło 300 małżeństw, skupionych w 70 ekipach.

Wszystkie małżeństwa zainteresowane pogłębianiem swojej duchowości i wiary, zapraszamy na rekolekcje weekendowe dostępne dla wszystkich małżeństw, a także do wstępowania na drogę, którą proponuje Ruch Equipes Notre Dame.

Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na Jezusa, które chce realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg - zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.end.org.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.

Zainteresowanych ruchem prosimy o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z parą odpowiedzialną za Sektor Małopolski A END – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa