Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Sercańskie Dni Młodych 2013

W dniach 1-6 lipca pod pliszczyńskim niebem jak co roku spotkała się rzesza młodzieży na już dwudziestych „Sercańskich Dniach Młodych”. Myślą przewodnią spotkań było kolejne z błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Z Płaszowa do Pliszczyna udała się 30-osobowa grupa, by wraz z innymi młodymi ludźmi szukać u progu wakacji pokoju serca.

W tegoroczny plan wplecione zostało wiele atrakcji. Była okazja spotkać się z ciekawymi ludźmi. Muniek Staszczyk – założyciel i wokalista zespołu T.Love – opowiedział nam o swoim nawróceniu i o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Pani Mira Jankowska z Mistrzowskiej Akademii Miłości poprowadziła konferencję „Dzielna niewiasta, waleczny mężczyzna”. Mówiła w jej trakcie o cechach prawdziwej męskości i kobiecości i o tym, że w każdym z nas te cechy są ukryte, ważne tylko by je odkryć. Członkowie Wspólnoty św. Idziego opowiedzieli o pomocy jaką świadczą ubogim i osobom w Domach Spokojnej Starości, natomiast osoby z lubelskiego Centrum Wolontariatu zarysowały sytuację w ogarniętej konfliktem Czeczenii.

W trakcie SDM-u mieliśmy możliwość wzięcia udziały w różnych warsztatach. Odbyły się warsztaty sportowe, muzyczne, bębniarskie, psychologiczne, teatralne, taneczne i pierwszej pomocy. Jak co roku czwartkowe popołudnie upłynęło pod znakiem Święta Radości. Jako gwiazdy programy zaproszone zostały zespół Siedem Siedem oraz kabaret Łowcy.B. Wieczór zakończył się dyskoteką pod gwiazdami.

Pośród tych różnych atrakcji najważniejszymi momentami były chwile przeznaczone na spotkanie z Panem – czyli codzienna Eucharystia, częsta adoracja. Szczególnym momentem była środowa pielgrzymka do lubelskiej katedry. Odbyła się ona z okazji 25 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Płaczącej. W piątkowy, ostatni już wieczór SDM-u odbyło się przygotowane przez naszą grupę nabożeństwo modlitwy o pokój serca.

Ruch Sercańskie Młodzieży
 
Ruch Sercańskiej Młodzieży

Zapraszamy na spotkania w czwartki od godz. 19:00.
Prowadzący ks. Grzegorz.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa