Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Wł[ON]czeni w Chrystusa

Świadectwo z 23 Sercańskich Dni Młodych

Dziękuję Ci Panie za krzyż, cenę jaką na nim zapłaciłeś. Dziękuję, że dźwigałeś za mnie mój grzech. Dziękuję za przebite gwoździami dłonie, za przebite włócznią serce z którego wytrysnęła krew i woda. Ten sposób pokazałeś swoją cudowna łaskę i moc, objawioną w dwóch najpiękniejszych sakramentach – Chrzcie i Eucharystii.

Chrzest - dar miłosierdzia, odrodzenie duszy i oczyszczenie serca. Symbol włączenia; w Chrystusa, w Kościół, w życie, w rodzinę. Włącznie polega również na chęci budowy nowej cywilizacji. Cywilizacji bez bierności serc. Budowaniem nowego świata może zając się każdy z nas. Zmiany mogą być efektowne tylko gdy zaczniemy od fundamentów czyli nas samych. W lepszym poznawaniu własnych niedoskonałości pomaga nabożeństwo pokutne i spowiedź. Spotykamy Boga ukrytego w malutkim chlebie. Wychodzimy z ciemności idąc ku światłu, miłości i jedności serc. Dzięki temu zostajemy namaszczeni aby żyć. Odrodzeni by stać się pomazańcami czyli wybranymi przez Boga.

Włączony czy wyłączony…, temat pracy w grupach. Jest to czas w którym dajmy coś z siebie innym. Poznajemy nowych ludzi ale również docieramy do lepszego poznania własnej osoby. Wnikając coraz bardziej we własne wnętrze pragniemy coraz bardziej świadomie dostrzegać łaskę wynikającą z sakramentu chrztu. Pragniemy stać się coraz bardziej godni miana dziecka bożego. Dlatego obmyci życiodajną wodą odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Napełnieni darami Ducha Świętego ruszyliśmy w muzyczną podróż po kartach Pisma Świętego. Biblia to nie tylko strony zapisane tekstem to także kultura dawnego świata. Aby lepiej poznać słowa trzeba bliżej poznać wartości i sposób egzystencji panującego w danym przedziale czasowym.

Z każdym dniem doświadczaliśmy bliżej istoty tajemnicy włączenia. Próbowaliśmy również odpowiedzieć na pytanie: „ Czym jest miłość”. W poznaniu bliżej sensu prawdziwej i wiernej miłości pomogło nam spotkanie z „gwiazdą”. Doprowadziło ono do bliższego zrozumienia ceny drugiego człowieka. Uznanie go jako najcenniejszego daru jakim jest głos serca. Nasze ciepłe słowo, przytulenie, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy odzwierciedla nasze człowieczeństwo. Miłość wartość, której nie kupimy, możemy ją tylko otrzymać i zwrócić z wzajemnością. Jest dodającą sił baterią. Na zakończenie całego tygodnia oddaliśmy się w uwielbienie Boga. W niesamowite nabożeństwo zabrali nas Siewcy Lednicy. Pokazali oni, że modlitwa ma wile wcieleń, ale najważniejsze jest w niej spotkanie z Bogiem. Gdzie wszyscy tworzą wspólnotę pojednanych serc. Gdzie każdy jest równy i jest włączony w Chrystusa. A nasze serca wołają „Idziemy Tobie na spotkanie”.

Niestety co dobre szybko się kończy. Nadszedł również czas pożegnania i powrotu do domu. Bliżej poznaliśmy siebie i wpływ sakramentu chrztu świętego na nasze życie. Poznaliśmy tajemnice WŁONCZENIA. Uzmysłowiliśmy sobie wartość jaką obdarzył nas nasz Zbawiciel dając nam życie wieczne. Zostaliśmy odnowieni i posłani do niesienia Dobrej Nowiny innym. Zostaliśmy zaproszeni do bycia uczniami Jezusa Chrystusa. Jako dobrotliwy nauczyciel uczy i obdarza nas swoją bezgraniczną miłością. Lecz my, jako uczniowie zostajemy powołani do niesienia i odzwierciedlania tej ogromnej łaski. Dlatego pozostaje nam tylko jedno podziękować Ci…. więc; Dziękuje Ci Panie za krzyż, cenę jaką zapłaciłeś. Dziękuję, że dźwigałeś za mnie mój grzech. Dziękuję za przebite gwoździami dłonie, za przebite włócznią Serce z którego wytrysnęła krew i woda. Dziękuję , że mogłam zostać Twoim uczniem. Dziękuję za miłość jaką mnie obdarowałeś. Dziękuję…

Asia 

Ruch Sercańskie Młodzieży
 
Ruch Sercańskiej Młodzieży

Zapraszamy na spotkania w czwartki od godz. 19:00.
Prowadzący ks. Grzegorz.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa