Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Już jest...

Na ten dzień czekaliśmy dwa lata. 10 października, po dwuletniej nieobecności, powrócił do naszej świątyni łaskami słynący obraz Matki Bożej Płaszowskiej. Uroczyste wniesienie do kościoła nawiązywało do tego sprzed ponad 80 lat, kiedy to pierwsi sercanie wnieśli obraz Matki Bożej do Płaszowskiego kościoła. W wydarzeniu tym licznie uczestniczyli księża sercanie z Polski i zagranicy, którzy w tym dniu przeżywali coroczna pielgrzymkę Polskiej Prowincji Sercanów do płaszowskiego sanktuarium.

W uroczystej procesji i przy śpiewie pieśni obraz został wniesiony i umiejscowiony obok ołtarza. Następnie miały miejsce modlitwy do Matki Bożej i sprawowana uroczyście Liturgia Godzin. Po niej wszyscy obecni wysłuchali konferencji na temat życia zakonnego. Po konferencji miała miejsce Msza Święta na zakończenie której, Matce Bożej Płaszowskiej została poświęcona cała Polska Prowincja Księży Sercanów.

Czas popołudniowy przeżywany był w czuwaniu przy obrazie Matki Bożej. Poszczególne grupy parafialne przychodziły przywitać Matkę Bożą w Jej cudownym wizerunku. O godz. 17.00 miała miejsce nowenna do Matki Bożej, pierwsza od dwóch lat w obecności cudownego obrazu. O godz. 18.00 rozpoczęliśmy świętowanie odpusty ku czci Matki Błogosławionego Macierzyństwa.

Po wieczornej Mszy Świętej, obraz Matki Bożej został umieszczony w bocznym ołtarzu, w specjalnie przygotowanym do tego mechanizmie (galeria>>).

Nazajutrz kolejni parafianie przybywali do Matki Bożej, by uczestniczyć we Mszy Świętej odpustowej. Kazania głosił ks. Krzysztof Napora, sercanin. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Antoni Bednarz, dziekana dekanatu podgórskiego (galeria>>) . Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach renowacyjnych obrazu i kościoła. Głos zabrał również ks. Dariusz Salamon, przełożony prowincjalny, który ogłosił parafianom decyzję przełożonego generalnego sercanów o nominacji ks. Proboszcza na wikariusza prowincjalnego. 

Uroczystość wniesienia obrazu do kościoła:

Pierwsze odsłonięcie obrazu:

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa