Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pierwszy Piątek miesiąca marca 2011 roku

Godzina 18. Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Sławomir. Liturgię: czytanie, modlitwę wiernych, dary ofiarne jak w każdy piątek przygotowała SWŚ. Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz. Myślą przewodnią kazania była: „Miłość, która przełoży się na czyny codzienne”.

Kochamy lecz w życiu jest inaczej. Szukamy radości, a św. Jan mówi: Radujmy się na chwilę, lecz radość powinna być pełna, nawet w cierpieniu. Miłość ta jest dziwna ale prawdziwa. W nawiązaniu do pierwszych chrześcijan jesteśmy za mało otwarci, lękamy się tej miłości. Módlmy się o owoce tej miłości”. Ks. Sławomir zachęcił SWŚ wraz ze Zgromadzeniem Księży Sercanów, aby wzięli udział we wspólnym spotkaniu, które będzie miało miejsce w dniu poprzedzającym Popielec, jako Dzień Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 14 marca podczas tego spotkania odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina Święta oraz uroczysta Msza święta z okazji rocznicy urodzin Założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojca Leona Dehona.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa