Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pierwszy Piątek miesiąca maja 2011 roku

W tym dniu świętowaliśmy 15-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Sławomira Knopika. Miesiąc maj obfitował w róże rocznice, min: 5 maja 20-rocznica koronacji Wizerunku Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa oraz 11 maja 15 -rocznica święceń kapłańskich -opiekuna naszej wspólnoty.

SWŚ stanowi cząstkę wspólnoty parafialnej. Rozwijamy się i zachowujemy wdzięczność, szacunek, pamięć i tradycję, aby uczcić jubileusz święceń ks. Sławka. Wspólnota uczestniczyła w zgromadzeniu liturgicznym. Towarzyszył nam duch modlitwy. Następnie odbyło się spotkanie przy wspólnym stole, które stało się już naszą tradycją. Przygotowaliśmy program artystyczny dotyczący wydarzeń, wypowiedzi, anegdot i świadectw związanych z życiem bł. Jana Pawła II. Program zatytułowaliśmy wypowiedzią Ojca św.: „Wyszedłem spośród was i mam prawo do waszych serc”. Spotkanie zakończyło się życzeniami dla Jubilata.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa