Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Nowi członkowie SWŚ

„(…) Czego pragnął Pan Jezus, ukazując swoje Serce, jeśli nie naszych serc, naszej miłości i wynagrodzenia? I czy ustało pragnienie Jego Serca? Niestety, dziś bardziej jeszcze niż kiedykolwiek szuka On serc, które kochałyby Go prawdziwie i pocieszały przez życie pełne wiary, wspaniałomyślności, żarliwości i miłości; serc wrażliwych na Jego smutek i boleść oraz starających się, by Mu wynagradzać (…)”.

O. Leon Dehon

Dzień 3 czerwca 2016 roku był szczególnym dla czcicieli Serca Jezusowego. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzone zgodnie z życzeniem Pana Jezusa w pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała, wypadło w tym roku w uroczystość Pierwszego Piątku Miesiąca.

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, każdy pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta i Komunia Święta wynagradzająca, adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina święta oraz nabożeństwa czerwcowe są szczególnym czasem oddawania czci Boskiemu Sercu, które tak bardzo ukochało każdego człowieka.

Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Płaszowie, zgromadzili się w tym dniu na wspólnej modlitwie.

Przed Najświętszym Sakramentem oddali cześć Boskiemu Sercu śpiewając słowa Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił proboszcz parafii, a zarazem założyciel Sercańskiej Wspólnoty Świeckich – ks. Bogusław Pociask SCJ. Członkowie Wspólnoty jak zawsze wzięli udział w przygotowaniu liturgii. W trakcie homilii ks. proboszcz przypomniał wiernym, że to właśnie dnia 3 czerwca w pierwszy piątek miesiąca 2005 roku miało miejsce pierwsze spotkanie formacyjnie członków Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, która działa przy tejże parafii. Ksiądz proboszcz przypomniał wiernym istotę kultu Serca Jezusowego oraz historię ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa dla całego Kościoła.

Pragnienie ustanowienia tego święta objawione zostało bowiem przez samego Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque. W trakcie objawień w czerwcu 1675 roku Pan Jezus opowiedział św. Małgorzacie o bezmiarze łask płynących z Jego Serca i o tym, jak bolesne jest to, że ludzie często dają Mu ze swej strony jedynie wzgardę i zapomnienie. Mówił też:

„(…) Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca. (...) W zamian za to obiecuję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia (…)”.

Po homilii nastąpił uroczysty obrzęd włączenia nowej osoby do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich. Przez zgromadzenie wiernych i osobę, która pragnęła być przyjęta do Wspólnoty, odnowione zostały przyrzeczenia Chrztu św. W trakcie ceremonii przyjęcia do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, kandydatka wypowiedziała powtarzając za księdzem proboszczem, słowa oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Następnie odbyła się uroczysta procesja z darami, które zostały złożone przez członków Wspólnoty.

Po uroczystej Mszy Świętej, członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich wraz z księdzem proboszczem zgromadzili się w sali parafialnej przy słodkim poczęstunku i herbacie. W duchu jedności dzielili radość z miłości Bożej poprzez wspólną modlitwę, śpiew, rozważania na temat czci Boskiego Serca, a także poprzez złożenie świadectw o doświadczeniu miłości Bożej w ich życiu.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa