Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Obrzęd duchowej adopcji

Jak wygląda uroczystość. Do czego zobowiązują się uczestnicy. Przedstawiamy przebieg uroczystości dla wszystkich chętnych.

Wskazówki praktyczne:

  1. Przygotować Paschał przy ołtarzu i kilka świec, aby łatwiej i sprawniej zapalać od paschału świece kandydatów.
  2. Przed Mszą św. zaprosić kandydatów przed ołtarz.
  3. Poprosić kandydatów, aby przygotowali wypełnione deklaracje Duchowej Adopcji. Jedna część deklaracji z modlitwą Duchowej Adopcji zostawiają dla siebie, a drugą z imieniem i nazwiskiem składają do koszyka. Te deklaracje zostaną wniesione w procesji z darami.

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZEŃ

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej, po złożeniu wyznania wiary. Po odmówieniu Wierzę w Boga OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:

Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:

Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nie narodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenie.

Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.
CELEBRANS:

Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO - śpiew:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.
CELEBRANS:
(zwraca się do osób przyrzekających)

Drodzy siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni "swojego" jednego dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.

Następuje zapalenie świec.
CELEBRANS:

Przyjmijcie Światło Chrystusa. Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Celebrans zapala od paschału świecę i przekazuje ją składającym przyrzeczenia, tak aby wszyscy mogli zapalić swe świece.
CELEBRANS:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

- Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
- wszyscy Aniołowie i Święci,
- Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
- postanawiam i przyrzekam,
- że od dnia 25 marca (dzień może być przesunięty ze względu na okres liturgiczny w Kościele)
- w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
- którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
- aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
- modlić się o uratowanie jego życia
- oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
- Tymi modlitwami będą:
- jedna tajemnica różańca,
- moje dowolne postanowienia
- oraz modlitwa, którą, dziś po raz pierwszy odmówię:

Wszyscy razem z celebransem:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:


Módlmy się. Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia - wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego.


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Czym jest duchowa adopcja

Jan Paweł II - obrońca życiaCo roku w święto Zwiastowania odbywa się uroczystość, na której wierni, chcący podjąć trud modlitwy w obronie życia gromadzą się wokół ołtarza i składają przyrzeczenie. Czym jest Duchowa Adopcja, kto może się jej podjąć i dlaczego warto to robić? Na te i inne pytania odpowieź w poniższym artykule.

Więcej…

Obrzęd duchowej adopcji

Jak wygląda uroczystość. Do czego zobowiązują się uczestnicy. Przedstawiamy przebieg uroczystości dla wszystkich chętnych.

Więcej…

Jan Paweł II w obronie życia

Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
(Nowy Jork, ONZ.2.10.1979 r.)

Więcej…

Jasnogórskie Śluby Narodu

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

Więcej…

Dzień Świętości Życia

Co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego ochodzimy Dzień Świętości Życia. W liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego każdy ma możliwość przyjąć w Duchową Adopcję jedno poczęte a nienarodzone dziecko. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone.

Więcej…

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa